Política de privadesa

Em compliment del que estableix la RGPD, li informem que les seves dades seràn tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de la citada relació.

Així doncs, les seves dades no seràn cedides a tercers. En compliment de la RGPD pot exercir els seus drets ARCO davant de Mercè Ramos Gil, amb direcció al C/ la Font, 3, 43891 de Vandellòs adjuntant una còpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecte al deure de secret i va dirigit únicament al seu destinatari. En el supòsit de que vosté no fós el destinatari, li sol·licitem que ens ho indiqui i no comuniqui els seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació ha de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva “Política de Privacitat” ha de disposar de textos legals adicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, tals com, sense caràcter limitatiu o excluïent, condicions generals de contractació, propietat intelectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats al respecte, o el que la propia Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico pugui establir en qualsevol altre precepte al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, fós necessari.